Co je coursing?

Je to terénní závod, který se koná na větším otevřeném prostranství, nejčastěji na louce nebo pastvině, kde je vytyčena nepravidelná trasa, která má napodobovat běh živé štvané zvěře. Délka trati bývá 500 až 1.000 metrů. Coursing je založen na touze psa lovit. V současné době se již pro trénink i závod nepoužívá živá návnada, jako v minulosti, ale je nahrazena igelitovým střapcem, často nazývaným kůže. U plemen patřících do skupiny chrtů je lov na „viděnou“ zcela přirozený, ale coursing mohou běhat téměř všechna plemena psů.

Psi běhají ve dvojicích a jsou vypouštěni tzv. „z ruky“. Jeden běží v červené, druhý v bílé dečce. Hodnotí se obratnost, rychlost, vytrvalost, úsilí a inteligence psa. Běhají se dvě kola, přičemž druhé kolo se běží obvykle opačným směrem nebo na jiné dráze. Chrti jsou totiž velmi inteligentní, pamatují si, jak běželi poprvé a mohli by si chtít trať v druhém kole zkrátit. Za každý běh se udělují body a vyhrává závodník s nejvyšším součtem bodů z obou kol.

Co je dostihová licence?

Dostihová licence je průkaz, který opravňuje psa k účasti na oficiálních coursingových závodech. Lze jí získat za podmínek splnění licenčních běhů. Licenci vydává registrátor dostihových licencí při ČMKU.

Dostihová licence obsahuje: název plemene, pohlaví, jméno psa, datum jeho narození, číslo zápisu plemenné knihy, číslo čipu, jméno a adresu majitele, u whippetů také ověřený záznam o měření kohoutkové výšky.

Jak licenci získat?

Nejprve bychom měli s pejskem úspěšně absolvovat coursingový trénink, při kterém projeví o návnadu zájem. Pak je možné přihlásit se k plnění licenčních běhů, které se pořádají při oficiálním coursingovém závodě. Licenční zkoušky může whippet absolvovat od věku nejméně 12 měsíců. Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík a dečku. V jednom dni může absolvovat pouze dva běhy. Pro získání licence jsou potřebné tři zvládnuté běhy (1x sólo běh a 2x společný běh), to tedy znamená, že se pes musí zúčastnit minimálně dvou akcí, kde se plní licence. Po splnění licenčních zkoušek a pro plemeno whippet po dovršení věku 15 měsíců odevzdá (zašle) majitel psa na adresu registrátora licencí:

  • tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky, u whippetů i zápis o měření kohoutkové výšky,

  • potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU,

  • kopii průkazu původu psa,

  • poplatek za vystavení licence.

 

Přijetím Dostihové licence se majitel zavazuje k dodržování všech platných řádů a směrnic, týkajících se dostihů a coursingů.